Tên chính thức : Tam Quốc
Thời lượng : 95 tập
Vốn đầu tư : gần 150 triệu NDT
Liên hiệp chế tác :

Trung tâm chế tác truyền hình Đại học truyền thông Trung Quốc
Công ty ảnh thị Tiểu Mã Bôn Đằng Bắc Kinh
Đài truyền hình An Huy
Đài truyền hình Thiên Tân
Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh
Công ty ảnh thị Bách Minh Bắc Kinh
Công ty ảnh thị Lâm Cao Phi Lạc Bắc Kinh
Tập đoàn chế tác ảnh thị Cát Lâm
Phát hành : Công ty Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh
Khởi quay : 9/2008
Đóng máy : 7/2009
Phát sóng đầu tiên : 2/5/2010
Tổng đạo diễn : Cao Hy Hy
Tổng chế phiến : Hàn Tam Bình
Biên kịch : Chu Tô Tiến
Chỉ đạo võ thuật : Lâm Phong
Đạo diễn: Cao Hy Hy

Diễn viên: Lục Nghị, Trần Kiến Bân, Trần Hảo, Hà Nhuận Đông, Lâm Tâm Như.....

Giới thiệu: "Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa" của đạo diễn Cao Hy Hy dài 95 tập, với sự góp mặt của dàn diễn viên toàn sao "bự" như Lục Nghị (thủ vai Gia Cát Lượng), Trần Hảo (thủ vai Điêu Thuyền), Lâm Tâm Như (thủ vai Tôn Thượng Hương), Hà Nhuận Đông (thủ vai Lữ Bố), Nhiếp Viễn (thủ vai Triệu Vân), Huỳnh Duy Đức (thủ vai Chu Du), Trần Kiến Bân (thủ vai Tào Tháo).

Tap 1:http://hotfile.com/dl/144888195/1ed1207/
Tap 2:http://hotfile.com/dl/144889475/ba8fa7f/
Tap 3:http://hotfile.com/dl/144891135/4fd790a/
Tap 4:http://hotfile.com/dl/144891112/033728b/
Tap 5:http://hotfile.com/dl/144890343/f36578c/
Tap 6:http://hotfile.com/dl/144888937/4bd7f64/
Tap 7:http://hotfile.com/dl/144889535/1c4623e/
Tap 8:http://hotfile.com/dl/144891830/a94ce1d/
Tap 9:http://hotfile.com/dl/144891247/6870ad2/
Tap 10:http://hotfile.com/dl/144889599/50e0da6/
Tap 11:http://hotfile.com/dl/144892820/a2b72fe/
Tap 12:http://hotfile.com/dl/144893384/e1ebfc5/
Tap 13:http://hotfile.com/dl/144892606/9601393/
Tap 14:http://hotfile.com/dl/144892812/346c9c8/
Tap 15:http://hotfile.com/dl/144894288/9156ca1/
Tap 16:http://hotfile.com/dl/144894199/e9bcf49/
Tap 17:http://hotfile.com/dl/144894207/d8d162c/
Tap 18:http://hotfile.com/dl/144895116/0fac8cc/
Tap 19:http://hotfile.com/dl/144894987/2dcf4a7/
Tap 20:http://hotfile.com/dl/144891067/2305ee4/
Tap 21:http://hotfile.com/dl/144893378/c6060f5/
Tap 22:http://hotfile.com/dl/144891787/e14a4f0/
Tap 23:http://hotfile.com/dl/144889602/39b0927/
Tap 24:http://hotfile.com/dl/144894092/8fad5c1/
Tap 25:http://hotfile.com/dl/144893395/24740c6/
Tap 26:http://hotfile.com/dl/144893519/6e61001/
Tap 27:http://hotfile.com/dl/144894377/c30fa30/
Tap 28:http://hotfile.com/dl/144890149/6665da6/
Tap 29:http://hotfile.com/dl/144893480/2b82e4d/
Tap 30:http://hotfile.com/dl/144898545/1505e5f/
Tap 31:http://hotfile.com/dl/144894980/b926aad/
Tap 32:http://hotfile.com/dl/144891082/fa5a28b/
Tap 33:http://hotfile.com/dl/144891767/3b88401/
Tap 34:http://hotfile.com/dl/144894894/ca9e27c/
Tap 35:http://hotfile.com/dl/144890326/21be719/
Tap 36:http://hotfile.com/dl/144894094/20293ec/
Tap 37:http://hotfile.com/dl/144889608/e4c9553/
Tap 38:http://hotfile.com/dl/144892628/d2d613c/
Tap 39:http://hotfile.com/dl/144892003/5e1392a/
Tap 40:http://hotfile.com/dl/144889603/d4bf6ac/
Tap 41:http://hotfile.com/dl/144892655/1aacce5/
Tap 42:http://hotfile.com/dl/144893556/ef7a48d/
Tap 43:http://hotfile.com/dl/144893371/fa27313/
Tap 44:http://hotfile.com/dl/144892885/91e65a4/
Tap 45:http://hotfile.com/dl/144890272/69b5504/
Tap 46:http://hotfile.com/dl/144890236/b834509/
Tap 47:http://hotfile.com/dl/144890982/109c554/
Tap 48:http://hotfile.com/dl/144891049/d9bbdea/
Tap 49:http://hotfile.com/dl/144892609/3f1502c/
Tap 50:http://hotfile.com/dl/144891783/6b26782/
Tap 51:http://hotfile.com/dl/144891811/6715beb/
Tap 52:http://hotfile.com/dl/144890325/0bd88e7/
Tap 53:http://hotfile.com/dl/144892640/37f987f/
Tap 54:http://hotfile.com/dl/144894319/aa72aa0/
Tap 55:http://hotfile.com/dl/144891810/aa9a7c0/
Tap 56:http://hotfile.com/dl/144889594/236d377/
Tap 57:http://hotfile.com/dl/144890290/0b9daaa/
Tap 58:http://hotfile.com/dl/144890301/92dedb4/
Tap 59:http://hotfile.com/dl/144894127/e23604a/
Tap 60:http://hotfile.com/dl/144892594/4179db2/
Tap 61:http://hotfile.com/dl/144891946/69607ae/
Tap 62:http://hotfile.com/dl/144889673/434065c/
Tap 63:http://hotfile.com/dl/144891886/fec481a/
Tap 64:http://hotfile.com/dl/144893347/630afa0/
Tap 65:http://hotfile.com/dl/144893382/395ed99/
Tap 66:http://hotfile.com/dl/144888899/c4ab72a/
Tap 67:http://hotfile.com/dl/144888910/50f944f/
Tap 68:http://hotfile.com/dl/144888926/2b8a3a5/
Tap 69:http://hotfile.com/dl/144888922/30ae146/
Tap 70:http://hotfile.com/dl/144888211/dbe6519/
Tap 71:http://hotfile.com/dl/144888885/ae690a3/
Tap 72:http://hotfile.com/dl/144888206/7ea65bc/
Tap 73:http://hotfile.com/dl/144888212/b94df71/
Tap 74:http://hotfile.com/dl/144889532/9de76d2/
Tap 75:http://hotfile.com/dl/144889592/f8f1f90/
Tap 76:http://hotfile.com/dl/144891180/20db951/
Tap 77:http://hotfile.com/dl/144893466/6f46949/
Tap 78:http://hotfile.com/dl/144892816/3933ec4/
Tap 79:http://hotfile.com/dl/144890251/02f7d24/
Tap 80:http://hotfile.com/dl/144891080/9537b97/
Tap 81:http://hotfile.com/dl/144891999/3921aa9/
Tap 82:http://hotfile.com/dl/144894869/73534e2/
Tap 83:http://hotfile.com/dl/144891157/7b0ffd0/
Tap 84:http://hotfile.com/dl/144890392/a34509f/
Tap 85:http://hotfile.com/dl/144894007/0f8a8f0/
Tap 86:http://hotfile.com/dl/144888208/575fc2f/
Tap 87:http://hotfile.com/dl/144888205/1c6eb95/
Tap 88:http://hotfile.com/dl/144888897/623a198/
Tap 89:http://hotfile.com/dl/144888859/4e990fa/
Tap 90:http://hotfile.com/dl/144888209/0cfa7df/
Tap 91:http://hotfile.com/dl/144888207/5fcc5ee/
Tap 92:http://hotfile.com/dl/144888872/cf80115/
Tap 93:http://hotfile.com/dl/144888867/0112ad5/
Tap 94:http://hotfile.com/dl/144888210/32468d7/
Tap 95:http://hotfile.com/dl/144888213/c9c1e75/
Hết