[IMG][/IMG]
============== Tính Năng ==============
+ Lảnh Địa
+ Skill New
+ Vượt ải
+ Liên đấu
+ Dả tẩu
+ Boss HK
+ Events hằng tháng
+ Hệ thống Kỷ năng vốn có
+ Thú cưởi đa dạng
+ Đội ngũ GM nhiệt tình
+ Online 24/7 Bảo trì 10' vào lúc 24h hằng ngày
+ ....

============== Sever Chính Thức Hoạt Động ==============
Website: http://longhomon.org
4Rum:http://4r.longhomon.org