Em không biết là các Ram SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 khác nhau thế nào...có năng cấp qua lại được không, và cách nhận biết như thế nào, thông qua bus hay gì...bus bao nhiêu..pác nào rành thì chỉ em với..THANK nhiều...